Ցավազրկումը ստոմատոլոգիայում

Շատերը, հավանաբար, չեն էլ հիշում այն ժամանակները, երբ մարդը վախենում էր գնալ ստոմատոլոգի մոտ միայն այն
պատճառով, որ վախենում էր ցավից: Արդեն անցել են այն ժամանակները, երբ ստոմատոլոգն ատամը հեռացնում կամ
լիցք էր կատարում (պլոմբ) առանց անզգայացման: Չնայած կան մարդիկ, ովքեր ՙհերոսաբար՚ հայտարարում են բժշկին,
թե ոչ մի անզգայացում էլ իրենց պետք չէ, այնուամենայնիվ, շատերը վախենում են ոչ թե ինքնին բուժումից, այլ նաև
անզգայացման պրոցեսից: 
Այսօր արդեն ստոմատոլոգիայում անզգայացումը (ցավազրկումը) միջոցների մի ողջ զինանոց ունի: Ամենագլխավոր
փոփոխությունը, հավանաբար, այս ոլորտում նոր սարքավորումներն են: Հիշեք, թե ինչ ձայնով էր աշխատում
ստոմատոլոգի բոր-մեքենան, որը լսելի էր նույնիսկ պոլիկլինիկայի միջանցքներում: Այժմ դրանց փոխարինելու են
եկել ժամանակակից լազերային սարքավորումները, որոնք աշխատում են անաղմուկ և հնարավորություն են տալիս
առանց ցավի մշակել ատամի կարիեսային խոռոչը:
Մեր կլինիկայում օգտագործում են տեղային անեստեզիայի տարբեր տեսակներ: Տեղային անեստեզիայի օգնությամբ
ապահովվում է որոշակի վայրում ցավերի զգայունության ամբողջական կրճատում: Պացիենտը գիտակցում է,
տեսնում է ամեն ինչ, լսում է, կարող է խոսել, բայց նա բացարձակապես չի զգում ցավը, որտեղ բժիշկը աշխատում
է: Ավելին, այժմ ցավազրկվում է ոչ միայն «ատամը տաշելու» պրոցեսը, այլ նաև անզգայացման պրոցեսը: Այն
հատվածում, որտեղ պետք է ներարկում կատարվի, հատուկ գելով շփում է կատարվում, որը «սառեցնում» է լինդը և
դեղամիջոցի ներարկումը լիովին առանց ցավի է կատարվում: