Լազերային ստոմատոլոգիա

Լազերի կիրառումը ստոմատոլոգիայում թույլ է տալիս բժիշկներին առաջարկել պացիենտներին մինիմալ ինվազիվ և անցավ միջամտությունների լայն շրջանակ, բուժիչ ազդեցությամբ  և էսթետիկական արդյունքով: Մեր մասնագետները վերապատրաստվել են և հաջողությամբ կիրառում են լազերը պացիենտների բուժման ժամանակ:

Ստոմատոլոգիայում լազերի կիրառությունը բացում է նոր ու լայն հորիզոններ: Կիրառության առաջին փորձերը սկսվել են դեռևս 1964 թվականից: Բայց իր իրական զարգացումը լազերային տեխնոլոգիաները ունեցան վերջին տարիներին:  «Արեգակ» ստոմատոլոգիական կլինիկայի բժիշկների տրամադրության տակ է գտնվում վերջին սերնդի գերժամանակակից Waterlase iPlus և BIOLASE EPIC 10 դիոդային լազերը:

BIOLASE EPIC 10  դիոդային լազերի օգնությամբ բուժումը հարմարավետ է և այցելուների մոտ անցանկալի զգացողություններ չեն առաջանում, ինչից դժվար է խուսափել ավանդական տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում: Լազերը թույլ է տալիս միջամտություն  կատարել փափուկ հյուսվածքների շրջանում, ունի գործառույթների լայն սպեկտր:

Waterlase iPlus-ը գերժամանակակից լազեր է և համարվում է ամենաառաջնակարգը ժամանակակից ստոմատոլոգիայում: Այն թույլ է տալիս աշխատել ինչպես փափուկ, այնպես էլ կարծր հյուսվածքների հետ: 

Լազերի կիրառումը ստոմատոլոգիայում թույլ է տալիս պացիենտին առաջարկել մինիմալ ինվազիվ և անցավ միջամտությունների այնպիսի մի շրջանակ, որի արդյունքում ունենում ենք բուժիչ և էսթետիկ բարձր արդյունավետություն: Լազերն աշխատանքի ընթացքում ապահովում է առավելագույն մանրէազերծ և անվտանգ միջամտություն բերանի խոռոչում: 

Ստոմատոլոգիական լազերի կիրառման ոլորտները

Ունիվերսալ է և կիրառվում է թերապիայում, էնդոդոնտիայում,պարոդոնտոլոգիայում և վիրաբուժությունում: Ցուցված
է պարոդոնտի բուժման և պրոֆիլակտիկայի, ատամների սպիտակեցման, կարիեսի և դրա բարդությունների բուժման,
շրթունքի և լեզվի սանձիկի պլաստիկայի, պրոթեզավորման և բրեկետների տեղադրման և իմպլանտավորման ժամանակ:
Ինչպես նաև լնդային ծայրերը, բարորակ գոյացությունների հեռացում, աֆտոզ ստոմատիտների բուժում, հերպես,
ատամնային արմատների ստերիլիզացում և այլն: Լազերը չի ազդում ատամի հյուսվածքի վրա, այլ միայն
գոլոշիացնում է հավաքված հեղուկը: Այդ ժամանակ մահանում են մանրէները և ամրանում է ատամի էմալը: Լազերը չի
ազդում առողջ հյուսվածքի վրա, աշխատում է շատ նուրբ, առանց տատանումների և ձայնի, չի տաքանում և չի այրում:
Միջամտությունը հետո պացիենտը ցավային զգացողություն, տհաճ թմրածության զգացողություն չի ունենում, որը
առաջանում է ցավազրկումից հետո: Լազերը նպաստում է հյուսվածքների վերականգմանը:

Լազերային ստոմատոլոգիայի առավելությունները

Լազերի կիրառումը ստոմատոլոգիայում թույլ է տալիս բժիշկներին առաջարկել պացիենտներին մինիմալ ինվազիվ և անցավ միջամտությունների լայն շրջանակ, բուժիչ ազդեցությամբ  և էսթետիկական արդյունքով:
Լազերը մարդու օրգանիզմի վրա անմիջական բացասական ազդեցություն չի թողնում: Անվտանգության կանոններին
հետևելու պարարագայում, օրինակ` օգտագործել աչքերի հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ, դրա կիրառումը չի
սպառնում պացիենտի անվտանգությանը: Իհարկե,  այս ամենը միայն  որակյալ և վերապատրաստված մասնագետի
աշխատանքի պարագայում:
Լազերային ստոմատոլոգիան համարվում է բուժման  նորագույն մեթոդներից մեկը :